Blog

พิธีกรรมประเพณีต้อนรับวันสงกรานต์ในประเทศจีนของแต่ละท้อนถิ่น ที่แตกต่างกัน

พิธีกรรมประเพณีต้อนรับวันสงกรานต์ในประเทศจีนของแต่ละท้อนถิ่น ที่แตกต่างกัน เทศกาลวันสงกรานต์ ของประทศจีนมีขึ้นในเดือนเมษายนวันที่ 13-15 โดยมีความเชื่อและมีพิธีกรรมมที่ไม่เหมือนกันของแต่ละท้องถิ่นจีนในการปกครองชนชาวของสิบสองปันนา มณฑลยูนนาน ในการปฏิบัติก็จะมีความงดงามและมีเอกลักษณ์ที่แตกต่างกันไป ซึ่งประเพณีสงกรานต์ในจีนก็ยึดถือว่าเป็นวันสำคัญเช่นเดียวกันกับไทย เป็นวันขึ้นปีใหม่ วันแห่งความดีงาม สิริมงคล และมีความสุขสนุกสนาน แล้วมีพื้นที่ไหนบ้างในประเทศจีนที่มีพิธีกรรมและมีประเพณีเหมือนไทยไหม วันนี้เอซร่า วีซ่าจีนจะพามาดูค่ะ เมืองจิ่งหงวันแรกของเทศกาลสงกรานต์ในเมืองจิ่งหง จะครื้นเครงสนุกกับขบวนแห่ฟ้อนรำ เช่น ระบำกลองยาว และระบำนกยูง พร้อมกับการแข่งขันเรือมังกรที่แม่น้ำโขงไหลผ่านประเทศจีน ในช่วงกลางคืนผู้คนนับหมื่นก็จะไปร่วมกันที่ริมฝั่งแม่น้ำล้านช้าง เพื่อปล่อยโคม “โคมไฟขงเบ้ง” เพื่อขอพรจากฟ้า สำหรับประเทศไทยมักจะเห็นการปล่อยโคมในวันลอยกระทงเสียมากกว่า แต่พิธีอื่นๆเช่น การทำบุญ สรงน้ำพระ รดน้ำดำหัว ก็เหมือนไทยเช่นเดียวกัน เมืองข้อนมีความเชื่อกันว่าวันแรกของวันสงกรานต์คือวันตายคิดว่าเป็นวันโชคร้าย จึงมีประเพณีที่ปฏิบัติกันคือ ห้ามสระผม ห้ามตัดผม และห้ามทำงานผู้คนจึงพากันไปวัดและไปชมการแข่งขันเรือมังกรที่เมืองจิ่งหง วันต่อมาเข้าสู่วันที่สองจะมีความหมายว่าเหม็น ทุกคนต้องอาบน้ำ สระผม ตัดผม เปลี่ยนเสื้อผ้าใหม่ ทำความสะอาดพระพุทธรูปและเจดีย์ เพื่อขจัดความทุกข์โรคภัยไขเจ็บและเอาสิ่งสกปรกออกไป เข้าสู่ปีใหม่ที่มีความสะอาดเรียบร้อย เมืองคุนหมิงเป็นเมืองที่มีนักเรียนไทย ยื่นทำวีซ่าเรียน เป็นจำนวนมาก เมื่อถึงเทศกาลสงกรานต์นักเรียนไทยในเมืองคุนหมิงในประเทศจีนมักจะพากันไปทำบุญที่วัด...

Read More

รู้หรือไม่ ว่าที่ประเทศจีนก็มีเทศกาลสงกรานต์

รู้หรือไม่ ว่าที่ประเทศจีนก็มีเทศกาลสงกรานต์ เทศกาลสงกรานต์ หรือ วันขึ้นปีใหม่ไทย เป็นประเพณีที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนานนั้นคือ การละเล่นสาด น้ำ โดยจะตรงขึ้นกับเดือนเมษายนของทุกปีไม่เพียงแต่แค่คนไทยที่เฝ้ารอ ชาวต่างชาติก็เฝ้ารอที่จะมาร่วมสนุกกับเทศกาลวันสงกรานต์ โดยเฉพาะชาวจีนที่รอค่อยให้ถึงวันสงกรานต์เช่นเดียวกัน หลายๆคนอาจยังไม่รู้ว่าใจ “ประเทศจีนมีเทศกาลวันสงกรานต์” และเป็นวันหยุดเหมือนประเทศไทย แต่ไม่ได้มีทั่วจีน มีเฉพาะบางพื้นที่ในจีนเท่านั้น จะเป็นอย่างไร มีพื้นที่ไหนตามมาดูกันได้เลยค่ะ สงกรานต์ที่ประเทศจีนสัมผัสกับบรรยากาศสงกรานต์ประเทศจีน พบในบางพื้นที่ในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรือย่านอาเซียนในแคว้นสิบสองปันนา  เมืองเต๋อหง และเมืองจิ่งหง (เชียงรุ่ง หรือเชียงรุ้ง) มณฑลยูนนาน เป็นพื้นที่ของกลุ่มชาวชาติไตซึ่ง “ชาวไต” จะยึดถือประเพณีสงกรานต์เป็นประเพณีสำคัญและเป็นวันขึ้นบ้านใหม่ โดยจะตรงกับช่วงวันที่ 13-15 เดือนเมษายนในทุกๆปีตามปฏิทินของชาวไต เช่นเดียวกับวันสงกรานต์ไทย เป็นวันแห่งการต้อนรับความโชคดี สิริมงคล และความสุขสนุกสนาน ซึ่งทำให้มีชื่อเสียงระดับชาติและเป็นที่รู้จักของต่างชาติ โดยมีอยู่ 2 แห่งด้วยกัน 1.เทศกาลสงกรานต์ชนชาติไต อำเภอจิ่งหง หรือเชียงรุ่ง เมืองสิบสองปันนาสำหรับเทศกาลสงกรานต์ในเมืองสิบสองปันนา ประชาชนในท้องถิ่นและนักท่องเที่ยวต่างชาติได้เข้าร่วมประเพณีสงกรานต์กันเป็นจำนวนมาก ทำให้เกิดความสุขสนุกสนานและยังช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจพร้อมอนุรักษ์วัฒนธรรมในวันขึ้นปีใหม่ของเมืองสิบสองปันนาให้สืบทอดอันอย่างยาวนาน 2.เทศกาลสงกรานต์นานาชาติ อำเภอหมาง เมืองเต๋อหงนับเป็นหมื่นคนที่เข้าร่วมสาดน้ำในเทศกาลสงกรานต์ ซึ่งจะเข้าฤดูใบไม้ผลิของประเทศจีนพอดี...

Read More

ฟรีวีซ่าถาวร ไทย-จีน เริ่ม 1 มี.ค. 2567

ฟรีวีซ่าถาวร ไทย-จีน เริ่ม 1 มี.ค. 2567 ปลอดวีซ่าถาวรไทย-จีน เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2024  เป็นต้นไป การยกเว้นวีซ่าคนไทยและชาวจีนสามารถเดินทางเข้าประเทศจีนโดยไม่ต้องขอวีซ่า อยู่ในประเทศอีกฝ่ายหนึ่งได้เป็นเวลาไม่เกิน 30 วัน ซึ่งมีขึ้นเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศคาดว่าจะส่งผลให้นักท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้นเศรษฐกิจหมุนเวียนดีขึ้นทั้งสองประเทศ โดยเปิดให้เฉพาะวัตถุประสงค์เพื่อไปท่องเที่ยวเท่านั้น จะมีเงื่อนไขดังนี้ เงื่อนไขฟรีวีซ่าไทย-จีน-  มีผลบังคับใช้ในวันที่ 1 มีนาคม 2567 เป็นต้นไป-  วีซ่าท่องเที่ยวอนุญาตให้บุคคลสามารถเดินทางไปต่างประเทศเพื่อวัตถุประสงค์ในการท่องเที่ยวได้เพียงอย่างเดียว-  สำหรับประเทศไทยมีสิทธิ์เดินทางโดยไม่ต้องขอวีซ่าไปยังประเทศจีนนานถึง 30 วัน-  บุคคลที่ถือหนังสือเดินทางธรรมดาและหนังสือกึ่งราชการ ระยะเวลาการเข้าพัก แต่ละครั้งไม่เกิน 30 วัน-  ระยะเวลาภายในช่วงเวลา 180 วัน ไม่ควรเกิน 90 วัน การปลดวีซ่าไทย-จีนทั้งนี้การปลดวีซ่าไทย-จีน ฟรี!! เป็นเพียงประเภทวีซ่าท่องเที่ยวเท่านั้น ซึ่งการขอวีซ่าจีนหรือยื่นวีซ่าจีนมีหลากหลายประเภทที่ยังคงต้องยื่นขอวีซ่าจีนอยู่เหมือนเดิม ไม่ว่าจะเป็น วีซ่าธุรกิจ วีซ่าเรียน...

Read More

ความหมายทั้ง 8 ของอาหารมงคลต้อนรับวันตรุษจีน2567

8 อาหารมงคลต้อนรับวันตรุษจีน2567 ที่มีความหมาย เฮงทั้งปีดีต่อสุขภาพ เทศกาลตรุษจีน เรียกได้ว่าอยู่คู่สังคมไทยมาอย่างยาวนาน เป็นเทศกาลเฉลิมฉลองวันปีใหม่โดยผู้คนชาวจีนและชาวไทยเชื้อสายจีนจะออกไปจับจ่ายซื้อของเพื่อนำมาเตรียมสำหรับการไหว้บรรพบุรุษและเทพเจ้า  ซึ่งการเลือกสิ่งของหรืออาหารสำหรับไหว้สักการะในช่วงตรุษจีนเป็นสิ่งสำคัญเพราะเป็นวิธีการแสดงความขอบคุณ ขอพร และนำความโชคดีเข้าบ้าน อาหารที่นำมาไหว้วันตรุษจีนแต่ละเมนูเชื่อกันว่ามีความหมายที่ดี แต่จะมีอาหารมงคลอะไรบ้างที่ยอดนิยม วันนี้ เอซร่า วีซ่า ได้รวบรวม 8 เมนูอาหารไหว้ตรุษจีนเสริมสิริมงคลและส่งเสริมสุขภาพมาแนะนำกัน8 อาหารมงคลต้อนรับวันตรุษจีน2567 พร้อมความหมาย 1.ส้มมงคล เป็นผลไม้ที่ชาวจีนและไทยเชื้อสายจีนยกให้เป็นผลไม้ “มหามงคล" นิยมนำมาไหว้ในเทศกาลวันตรุษจีนกันเป็นจำนวนมาก เพราะเป็นผลไม้ที่ส่งเสริมความมั่งคง ความโชคดี เชื่อกันว่ารูปทรงของส้มที่มีลักษณะทรงกลมมีสีสันสดใสช่วยนำพลังงานเชิงบวกมาให้ การถวายสักการะครั้งนี้ส่งผลให้ปีข้างหน้าเจริญรุ่งเรืองได้อีกด้วย 2.ขนมเข่ง (เหนียนเกา) เรียกได้ว่าเป็นของหวานมงคล นิยมนำมาไหว้ในวันตรุษจีน ซึ่งมีความหมายชีวิตหวานชื่นและราบรื่นเป็นสัญลักษณ์ของการเติบโตและความก้าวหน้า เชื่อกันว่าการถวายขนมเข่งเป็นการขอตำแหน่งที่สูงขึ้นหรือชีวิตที่ดีขึ้นในปีหน้า 3.ปลา นิยมนำปลาทั้งตัวมาไหว้แสดงถึงความอุดมสมบูรณ์ เหลือกินเหลือใช้ ชาวจีนจะเรียกปลาว่า อู่-ฮื้อ-อู่-ชึ้งแปลว่า ความเหลือเฟือ พูนทรัพย์ ความมั่งคั่งและความเจริญรุ่งเรืองที่เพิ่มขึ้น นอกจากนี้ยังดีต่อสุขภาพ มีทั้งโปรตีนและไขมันต่ำ 4.เกี๊ยว เป็นเมนูที่แสดงถึงความมั่นคง เนื่องจากรูปทรงลักษณะเกี๊ยวมีลักษณะคล้ายคลึงกับเงินจีนสมัยโบราณ และเชื่อกันว่าการรับประทานเกี๊ยวจะนำมาซึ่งความกลมเกลียวรักใคร่กัน 5.บะหมี่ เนื่องจากรูปทรงของบะหมี่มีลักษณะที่เป็นเส้นยาวจึงมีความหมายของชีวิตที่ยืนยาวและเจริญรุ่งเรือง มักจะรับประทานกันในช่วงการเฉลิมฉลองวันตรุษจีนและเชื่อกันว่าจะนำความโชคดี 6.เป็ด...

Read More

ตรุษจีน 2567  วันจ่าย วันไหว้ วันเที่ยว ปฏิบัติยังไงบ้างให้เฮงตลอดทั้งปี

ตรุษจีน 2567 วันจ่าย วันไหว้ วันเที่ยว ปฏิบัติยังไงบ้างให้เฮงตลอดทั้งปี วันตรุษจีน ถือว่าเป็นวันสำคัญอีกวันของชาวจีนและชาวไทยเชื้อสายจีน เนื่องจากเป็นวันขึ้นปีใหม่ของคนจีน ซึ่งคนจีนและคนไทยเชื้อสายจีนจะให้ความสำคัญมากกับธรรมเนียมในวันตรุษจีนเป็นอย่างมาก ด้วยเป็นวันสำคัญคนไทยเชื้อสายจีนก็จะหยุดงานต่อเนื่องกัน และมารวมญาติครอบครัวพบปะเจอหน้ากันและไหว้บรรพบุรุษ เพราะเชื่อกันว่าเป็นวันมงคล นำโชคลาภ และความเจริญรุ่งเรือง มาให้กับผู้ที่เข้าร่วมปฏิบัติตามธรรมเนียม แต่ใครหลายๆคนก็อาจไม่รู้ว่าวันตรุษจีน 2567 ตรงกับวันที่เท่าไหร่ และต้องปฏิบัติเพื่อเสริมสิริมงคงและเฮงทั้งปีอย่างไร มาดูกันเลยธรรมเนียมวันตรุษจีนแบ่งออกเป็น 3 วันด้วยกัน วันจ่าย หรือ วันตื่อเส็ก ตรงกับวันพฤหัสบดีที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567 คนจีน-ไทยเชื้อต้องไปจับจ่ายซื้อของ ไม่ว่าจะเป็น อาหารสด ขนม และผลไม้ที่จะเตรียมมาบูชาเป็นธรรมเนียมของการปฏิบัติในวันจ่าย และบริษัทจีนในประเทศไทยยังถือโอกาสนี้มอบอั่งเปาหรือที่เรียกว่า “แต๊ะเอียหรืออั่งเปา” ให้กับพนักงานเพื่อเป็นการแสดงถึงความเป็นมงคล ความมีชีวิตชีวา และความโชคดี วันไหว้ หรือ วันสักการะ ตรงกับวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567...

Read More

งานกวางโจวแฟร์ 2024 (Canton Fair) ครั้งที่ 135

งานกวางโจวแฟร์ 2024 (Canton Fair) ครั้งที่ 135 งานกวางโจวแฟร์  (Canton Fair) ครั้งที่ 135 หรือเรียกว่าแคนตั้นแฟร์ เป็นศูนย์งานแสดงสินค้าที่ใหญ่สุดในเอเชียของเมืองกวางโจว มณฑลของกวางตุ้งประเทศจีน จะจัดขึ้นปีละ 2 ครั้ง  ซึ่งงานกวางโจวปี2024หรือ2567 นั้นจะมีกำหนดจัดขึ้นสองช่วง เริ่มตั้งแต่วันที่ 15 เมษายน – 5 พฤษภาคม 2567  ณ สถานที่แคนตันแฟร์คอมเพล็กซ์ (Canton Fair Complex) ครั้งละ 3 Phase ซึ่งในแต่ละวันและแต่ละPhase จะมีงานแสดงสินค้าแต่ละหมวดแตกต่างกันออกไปดังนี้Phaseที่ 1 วันที่ 15 – 19 เมษายน 2567 : งานแสดงสินค้าเกี่ยวกับเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือน วัสดุก่อสร้างและตกแต่ง อะไหล่ยานพาหนะ...

Read More

เที่ยวจีนครั้งแรก ไปเมืองไหนดี ที่สวยจนไม่อยากกลับ

เที่ยวจีนครั้งแรก ไปเมืองไหนดี ที่สวยจนไม่อยากกลับ ใกล้ถึงช่วงเทศกาลปีใหม่แล้วหลายๆคนคงกำลังหาสถานที่เที่ยวเพื่อไปเฉลิมฉลองและไปเพื่อพักผ่อนในวันหยุดยาว ที่มีบรรยากาศและสถานที่สวยจนไม่อยากกลับ คงจะเป็นประเทศอะไรไม่ได้เลยนอกจากประเทศจีนที่เป็นตัวเลือกในการไปท่องเที่ยวลำดับต้นๆ  เพราะด้วยประเทศจีนเป็นประเทศที่มีสถานที่ท่องเที่ยวประวัติศาสตร์อันยาวนานนับ 5,000 พันปีและเป็นสถานที่มรดกโลกมากถึง 47 แห่ง และยังมีสถานที่ ที่มีความงดงามทางธรรมชาติภูมิทัศน์ที่น่าทึ่งทำให้ประเทศจีนเป็นที่น่าหลงใหลเป็นอย่างมากสำหรับนักท่องเที่ยวนอกจากนี้ประเทศจีนยังมีการแสดงดอกไม้ไฟตระการตาในช่วงปีใหม่ ในเมืองใหญ่ๆ อย่างเช่น ปักกิ่ง เซี่ยงไฮ้ และฮ่องกง ด้วยการแสดงพลุดอกไม้ไฟที่สวยงามและน่าทึ่ง พร้อมกับการดื่มด่ำไปกับบรรยากาศที่ครึกครื้น สนุกสนานชมความสวยงามประเพณี และรับประทานอาหารที่อร่อยของประเทศจีนอีกด้วย พระราชวังต้องห้ามมรดกอันยิ่งใหญ่แห่งแผ่นดินมังกร โดยมีประวัติศาสตร์พระราชวังต้องห้ามที่มีอายุมากกว่า 500 ปีซึ่งตั้งอยู่ที่เมืองปักกิ่งโดยมีสถานที่ประวัติศาสตร์มากมาย แต่สถานที่ที่นิยมและเป็นที่แนะนำเป็นสถานที่แรกที่ต้องไปก็คือ พระราชวังต้องห้าม หรือ เรียกอีกชื่อว่าพระราชวังกู้กง เพราะพระราชวังต้องห้ามเป็นพระราชวังที่ใหญ่ที่สุดในโลกและเป็นจุดแลนด์มาร์คที่ตั้งอยู่ใจกลางเมืองของปักกิ่ง โดยมีพื้นที่ควบคุม 720,000 ตารางเมตร หรือประมาณ 450 ไร่ พระราชวังต้องห้ามได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกโดย UNESCO ซึ่งได้รับการยอมรับในด้านคุณค่าสากลที่โดดเด่น เป็นหนึ่งในพระราชวังที่ได้รับการอนุรักษ์ไว้อย่างดีที่สุดในโลกและดึงดูดนักท่องเที่ยวหลายล้านคนในแต่ละปี แนะนำสำหรับนักท่องเที่ยวที่ต้องการไปพักผ่อนแบบส่วนตัวชอบความเงียบสงบ อยู่กับสถาปัตยกรรม องค์ประกอบแบบจีนดั้งเดิม และมีการตกแต่งของสวนที่สวย บรรยากาศธรรมชาติ มีทิวทัศน์อันงดงาม...

Read More

กวางเจาเทรดแฟร์ 2023

กวางเจาเทรดแฟร์2023           กวางเจาเทรดแฟร์ หรือ กวางโจวเทรดแฟร์ (Guangzhou Fair)  เป็นงานแสดงสินค้าที่ใหญ่สุดในเอเชีย เริ่มต้นมาตั้งแต่ปี ค.ศ.1957 ในเดือนเมษายน โดยมีชื่อ เรียกเต็มๆว่า China Import and Export Fair  สำหรับงานกวางเจาเทรดแฟร์ 2023 นี้ ใครอยากทำธุรกิจหรืออยากมีแบรนด์ของตนเอง กำลังมองหาการขยายโอกาสทางการค้า รวมถึงการไปอัพเดททางด้านเทคโนโลยี ความเคลื่อนไหวต่างๆในวงการอุตสาหกรรมโลก ที่จะมาพัฒนาธุรกิจให้มีจุดแข็งความสามารถในการแข่งขันยิ่งขึ้นและปรับธุรกิจให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงของตลาดที่สร้างความแตกต่าง ให้มีเอกลักษณ์ไม่เหมือนใคร         การเข้าร่วมงานกวางเจาจะส่งผลทำให้เปิดโอกาสตลาดอันกว้างใหญ่ที่จะให้ธุรกิจขยายทางการค้าได้ง่าย เพราะงานแสดงสินค้ากวางเจาสามารถดึงดูดผู้ซื้อและผู้แสดงสินค้าทั้งในและต่างประเทศ จำนวนมาก ส่งผลดีต่อการสร้างเครือข่ายในธุรกิจและช่วยเพิ่มการมองเห็น การจดจำแบรนด์ของคุณได้ ที่สำคัญสร้างความสัมพันธ์ที่ดีนำไปสู่โอกาสในการร่วมมือการทำธุรกิจและการขายได้ง่ายมากขึ้น ถือได้ว่าเป็นทางเลือกของนักธุรกิจที่มีช่องทางการเติบโตได้ง่ายอีกทาง ไม่จะเป็นการเจอธุรกิจใหม่ๆ การพบสินค้าผลิตภัณฑ์ที่ใช่และนำไปสู่การเจอซัพพลายเออร์จากต่างประเทศที่หลากหลาย เฉพาะนั้นนักธุรกิจไม่ควรพลาดในการเข้าร่วมงานกวางเจาเทรดแฟร์ 2023 จะถึงนี้เด็ดขาด โดยงานกวางเจาเทรดแฟร์...

Read More
ควรเตรียมตัวอย่างไรก่อนไปเรียนต่อประเทศจีน

ควรเตรียมตัวอย่างไร ก่อนไปเรียนต่อประเทศจีน

ควรเตรียมตัวอย่างไร ก่อนไปเรียนต่อประเทศจีน 🇨🇳🧑‍🎓          ประเทศจีนเป็นประเทศที่มีอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจที่สูงมากประเทศหนึ่ง ด้วยปัจจัยหลายๆอย่าง เช่น จำนวนประชากรภายในประเทศ การย้ายถิ่นฐานของคนจีนไปยังประเทศต่างๆ ทำให้ภาษาจีนเป็นภาษที่ได้รับการยอมรับเป็นภาษาราชการของโลก และได้รับความนิยมที่ใช้กันมากภาษาหนึ่ง         เรียกได้ว่าทำให้การศึกษาของประเทศไทยมีมาตรฐานที่สูงขึ้นตามไปด้วย การเรียนรู้ภาษาเพิ่มเติมเพียงภาษาอังกฤษอย่างเดียวนั้นอาจไม่เพียงพอต่อการศึกษาในปัจจุบัน และภาษาที่ได้รับความนิยมเป็นลำดับถัดมาคือภาษาจีน         ในการศึกษาต่อที่ประเทศจีน ถึงแม้จะมีหลักสูตรอินเตอร์ แต่ภาษาหลักที่ใช้ในชีวิตประจำวันก็คือภาษาจีน ดังนั้นจึงมีคอร์สสอนสอนภาษาจีนสำหรับปรับพื้นฐานก่อนเรียน การมีความพร้อมหลายๆด้านจึงเป็นข้อได้เปรียบเมื่อเราเดินทางไปใช้ชีวิตในต่างแดน วันนี้ Ezra Visa จะขอแนะนำวิธีการเตรียมตัวก่อนไปศึกษาต่อที่ประเทศจีน เตรียมตัวในเรื่องของภาษาและการสื่อสาร             แน่นอนว่าภาษาหลักที่ใช้ในประเทศจีน ต้องเป็นภาษาจีนอย่างแน่นอน การที่เรามีความพร้อมในเรื่องของภาษา ไม่ว่าจะเป็นพื้นฐานของภาษาจีน การสื่อสารได้ในระดับการใช้ชีวิตประจำวัน การมีคะแนนทดสอบระดับภาษาจีน (HSK)...

Read More
เดินทางเยี่ยมญาติในประเทศจีนไม่ยากอย่างที่คิด

เดินทางเยี่ยมญาติในประเทศจีน ไม่ยากอย่างที่คิด

เดินทางเยี่ยมญาติในประเทศจีน ไม่ยากอย่างที่คิด 🇨🇳👨‍👩‍👧           ใช่แล้วค่ะ เดินทางเยี่ยมญาติในประเทศจีน ไม่ยากอย่างที่คิดจริงๆ แต่หลายๆท่านอาจยังสับสน และไม่รู้ว่าจะเริ่มจากตรงไหนก่อนดี วันนี้ Ezra Visa จะขอมาเป็นผู้ช่วยในการยื่นขอวีซ่าจีน (China Visa) ประเภทเยี่ยมญาติ และประเภทติดตามสำหรัยขออนุญาตเข้าประเทศจีนนะคะ           เมื่อพูดถึงการเดินทางเข้าประเทศจีน นอกจากการเตรียมตัวขั้นพื้นฐาน อย่างเช่น พาสปอร์ต (ที่มีอายุตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป) กำหนดการเดินทาง ตั๋วเครื่องบิน และแพลนการเดินทางต่างๆแล้ว คงจะหลีกเลี่ยงการทำวีซ่าจีนไม่ได้เลย เพราะการทำวีว่าจีนเปรียบเสมือนการขอใบอนุญาตในการเข้าประเทศ โดยการขอวีซ่าเข้าประเทศจีนมีวีซ่าหลายประเภทด้วยกัน เช่น วีซ่าท่องเที่ยวจีน วีซ่าเรียนจีน วีซ่าทำงานจีน และที่ได้รับความนิยมไม่แพ้กันเลยนั่นคือ วีซ่าเยี่ยมญาติ และวีซ่าติดตาม วีซ่าทั้ง...

Read More