เดินทางเยี่ยมญาติในประเทศจีนไม่ยากอย่างที่คิด

เดินทางเยี่ยมญาติในประเทศจีน ไม่ยากอย่างที่คิด 🇨🇳👨‍👩‍👧

          ใช่แล้วค่ะ เดินทางเยี่ยมญาติในประเทศจีน ไม่ยากอย่างที่คิดจริงๆ แต่หลายๆท่านอาจยังสับสน และไม่รู้ว่าจะเริ่มจากตรงไหนก่อนดี วันนี้ Ezra Visa จะขอมาเป็นผู้ช่วยในการยื่นขอวีซ่าจีน (China Visa) ประเภทเยี่ยมญาติ และประเภทติดตามสำหรัยขออนุญาตเข้าประเทศจีนนะคะ 

          เมื่อพูดถึงการเดินทางเข้าประเทศจีน นอกจากการเตรียมตัวขั้นพื้นฐาน อย่างเช่น พาสปอร์ต (ที่มีอายุตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป) กำหนดการเดินทาง ตั๋วเครื่องบิน และแพลนการเดินทางต่างๆแล้ว คงจะหลีกเลี่ยงการทำวีซ่าจีนไม่ได้เลย เพราะการทำวีว่าจีนเปรียบเสมือนการขอใบอนุญาตในการเข้าประเทศ โดยการขอวีซ่าเข้าประเทศจีนมีวีซ่าหลายประเภทด้วยกัน เช่น วีซ่าท่องเที่ยวจีน วีซ่าเรียนจีน วีซ่าทำงานจีน และที่ได้รับความนิยมไม่แพ้กันเลยนั่นคือ วีซ่าเยี่ยมญาติ และวีซ่าติดตาม วีซ่าทั้ง 2 ประเภทนี้เป็นวีซ่าที่ใช้เยี่ยมญาติในประเทศจีนเหมือนกัน แต่มีความแตกต่างกัน จะแตกต่างกันอย่างไรนั้น Ezra Visa มีคำตอบค่ะ

       ในความเป็นจริงต้องบอกว่าทั้งประเทศไทยและประเทศจีน เป็นประเทศที่ประชากรมีความสัมพันธ์กันมาตั้งแต่สมัยอดีต และยาวนานมาจนถึงปัจจุบัน ในสมัยก่อนมีชาวจีนจำนวนหนึ่งเดินทางมาตั้งรกรากอยู่ที่ประเทศไทย สร้างอาชีพ มีครอบครัวอยู่ในประเทศไทยมาอย่างยาวนาน ในประเทศไทยเองจึงมีคนไทยที่มีเชื้อสายจีนอยู่ไม่น้อย เวลาผ่านไป ญาติผู้ใหญ่หลายๆท่าน ก็มีความคิดถึงบ้านเกิด คิดถึงญาติพี่น้อง และเป็นการดีที่ได้พา ลูกหลานที่ไทยไปผูกสัมพันธ์กับญาติที่ประเทศจีน แต่การเข้าไปเยี่ยมญาติ ไม่ใช่เพียงแต่มีญาติที่อาศัยอยู่ที่จีนเท่านั้น

          ด้วยความที่ประเทศจีนเป็นประเทศที่มีขนาดใหญ่ มากไปด้วยประชากรและกำลังการผลิตใหญ่ๆหลายชนิด ประเทศจีนจึงเป็นประเทศแรกๆที่ถูกนึกถึงเมื่อมองในเรื่องของการลงทุนร่วมธุรกิจ การทำงานในประเทศจีนจึงเป็นที่นิยมสำหรับชาวต่างชาติอย่างเราเช่นกัน และเป็นที่แน่นอนว่าการสื่อสาร ด้วยภาษาของเจ้าของภาษาเป็นสิ่งสำคัญอีกอย่างหนึ่งก็ว่าได้ มีคนไทยจำนวนมากที่ให้ความสำคัญในเรื่องของการสื่อสารด้วยภาษาจีน และภาษาจีนเองก็ถูกจัดให้อยู่ในหลักสูตรการเรียน หรือเป็นภาษาทางเลือกที่ได้รับความนิยม มีนักเรียนไทยไม่น้อยที่มีเป้าหมายในการเรียนต่อในประเทศจีน ทั้งยังมีมหาวิทยาลัยในประเทศไทยที่ส่งเสริมและมีทุนสำหรับนักเรียนที่สนใจศึกษาต่อในประเทศจีน ใช้ระยะเวลาในการศึกษาถึง 4 ปีด้วยกัน ซึ่งเป็นที่แน่นอนว่า ไม่ว่าจะมีญาติไปทำงานในประเทศจีน หรือมีลูกหลานไปเรียนที่ประเทศจีน มักใช้ระยะเวลาอาศัยอยู่ในประเทศจีนเป็นปี ด้วยเหตุนี้เอง ทำให้เกิดความคิดถึง มีเหตุจำเป็นหลายๆอย่าง ที่ต้องการเดินทางไปหาญาติ

           Ezra Visa ผู้ช่วยในการเดินทาง ช่วยทำให้คิด(แต่)ถึง ด้วยการขอวีซ่าจีน ในการเดินทางเยี่ยมญาติ โดยมีวีซ่าเยี่ยมญาติและวีซ่าติดตาม ที่ทางสถานทูต ได้แบ่งประเภทวีซ่าจีน ไว้อย่างชัดเจน ถึงจุดประสงค์ในการเดินทาง ก่อนอื่นเราจะต้องมีข้อมูล เพื่อให้ทราบว่าเราควรทำวีซ่าจีน (China Visa) ชนิดใด ดังนี้

1. ต้องการเดินทางไปหาใคร
2. คนที่ต้องการเดินทางไปหามีสัญชาติอะไร หรือมีหนังสืออนุญาตสำหรับพำนักถาวรในประเทศจีนหรือไม่
3. เราและคนที่ต้องการเดินทางไปหามีความสัมพันธ์กันอย่างไร
4. จำนวนวันที่เราต้องการเข้าอยู่ในประเทศจีน

วีซ่าเยี่ยมญาติ (วีซ่า Q1 Q2) 

          สำหรับคนที่ต้องการเดินทางไปเยี่ยมญาติ หรือคนที่มีสมาชิกในครอบครัวที่มีสัญชาติจีน หรือเป็นชาวต่างชาติที่ได้รับสิทธิ์พำนักถาวรในประเทศจีน (Chinese permanent residence) สมาชิกในครอบครัวในที่นี้ ได้แก่ คู่สมรส บิดา มารดา คู่สมรสของบิดามารดา บุตร คู่สมรสของบุตร พี่น้อง ปู่ย่า ตายาย และหลาน

วีซ่าติดตาม (S1, S2)

        สำหรับคนที่ต้องการเดินทางไปเยี่ยมญาติ หรือคนที่มีสมาชิกในครอบครัวเป็นชาวต่างชาติ ที่เดินทางไปทำงาน หรือเรียนต่อในประเทศจีน เป็นระยะยาว สมาชิกในครอบครัวในที่นี้ ได้แก่ คู่สมรส บิดา มารดา คู่สมรสของบิดามารดา บุตร คู่สมรสของบุตร พี่น้อง ปู่ย่า ตายาย และหลาน

          โดยวีซ่าจีนทั้งวีซ่าเยี่ยมญาติและวีซ่าติดตาม มีระยะเวลาในการพักอาศัยอยู่ในประเทศจีนได้ทั้งระยะเวลาสั้น (ไม่เกิน 180 วัน) และอยู่ได้เป็นระยะเวลานาน (มากกว่า 180 วัน) ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความประสงค์ และรูปแบบเอกสาร ของผู้เดินทางเองด้วยนะคะ

          สำหรับท่านที่รู้สึกว่า ข้อมูลเยอะมากๆ ไม่สะดวกในการจัดการ และมองว่าการขอวีซ่าจีนเป็นเรื่องที่ยาก ไม่ต้องห่วงค่ะ การขอวีซ่าเข้าประเทศจีนจะไม่เป็นเรื่องยากอีกต่อไป เมื่อคิดถึง Ezra Visa เอซร่าวีซ่า จะดูแลให้คำปรึกษาในการขอวีซ่าเยี่ยมญาติที่จีน และขอวีซ่าติดตามเข้าประเทศจีน ช่วยยื่นขอวีซ่าจีน อำนวยความสะดวกเป็นที่ปรึกาษาแนะนำทำวีซ่าจีนตั้งแต่ในเรื่องการจัดเตรียมเอกสาร ตรวจสอบเอกสาร ตรวจสอบรูปถ่ายที่ใช้ในการขอวีซ่า และการจัดส่งเล่มพาสปอร์ตคืนลูกค้า ลูกค้าเพียงเตรียมเอกสารและส่งมาให้ Ezra Visa

เอกสารในการขอวีซ่าจีน (ที่ต้องเตรียมให้ Ezra)

1. เล่มพาสปอร์ต (ที่มีอายุไม่น้อยกว่า 6 เดือน)
2. รูปถ่าย ขนาด 33×48 มม. จำนวน 2 ใบ
    ** รูปถ่ายควรเป็น พื้นหลังขาว, ถ่ายหน้าตรง, ใส่เสื้อสีเข้ม, เห็นหูชัดเจน **
3. ข้อมูลส่วนตัว
4. เอกสารเพิ่มเติม (ขึ้นอยู่กับประเภทการเดินทาง)

        Ezra Visa บริการ รับทำวีซ่าจีน พร้อมให้คำแนะนำในเรื่องของการยื่นขอวีซ่าจีน (China Visa) วีซ่าท่องเที่ยวจีน วีซ่าทำงานจีน วีซ่าธุรกิจจีน วีซ่าเรียนจีน วีซ่าเยี่ยมญาติที่จีน วีซ่าติดตามไปจีน ฯลฯ

ปรึกษาการทำวีซ่าจีน กับเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญ

 

          นอกจากบริการในขอการขอวีซ่าจีนแล้ว Ezra Group ยังมี บริการรถรับส่งสนามบิน ส่งสนามบินดอนเมือง สนามบินสุวรรณภูมิ ไปด้วยกันได้ทั้งครอบครัว Ezra Car บริการรับ-ส่งถึงที่ เดินทางพร้อมกันได้ถึง 10 ท่าน ไม่ต้องรอเรียกรถนาน รับส่งตรงเวลา 

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.