ควรเตรียมตัวอย่างไร ก่อนไปเรียนต่อประเทศจีน 🇨🇳🧑‍🎓

         ประเทศจีนเป็นประเทศที่มีอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจที่สูงมากประเทศหนึ่ง ด้วยปัจจัยหลายๆอย่าง เช่น จำนวนประชากรภายในประเทศ การย้ายถิ่นฐานของคนจีนไปยังประเทศต่างๆ ทำให้ภาษาจีนเป็นภาษที่ได้รับการยอมรับเป็นภาษาราชการของโลก และได้รับความนิยมที่ใช้กันมากภาษาหนึ่ง

         เรียกได้ว่าทำให้การศึกษาของประเทศไทยมีมาตรฐานที่สูงขึ้นตามไปด้วย การเรียนรู้ภาษาเพิ่มเติมเพียงภาษาอังกฤษอย่างเดียวนั้นอาจไม่เพียงพอต่อการศึกษาในปัจจุบัน และภาษาที่ได้รับความนิยมเป็นลำดับถัดมาคือภาษาจีน

         ในการศึกษาต่อที่ประเทศจีน ถึงแม้จะมีหลักสูตรอินเตอร์ แต่ภาษาหลักที่ใช้ในชีวิตประจำวันก็คือภาษาจีน ดังนั้นจึงมีคอร์สสอนสอนภาษาจีนสำหรับปรับพื้นฐานก่อนเรียน การมีความพร้อมหลายๆด้านจึงเป็นข้อได้เปรียบเมื่อเราเดินทางไปใช้ชีวิตในต่างแดน วันนี้ Ezra Visa จะขอแนะนำวิธีการเตรียมตัวก่อนไปศึกษาต่อที่ประเทศจีน

รับทำวีซ่าจีน ไปเรียนต่อจีน วีซ่านักเรียนจีนระยะสั้น วีซ่านักเรียนจีนระยะยาว

เตรียมตัวในเรื่องของภาษาและการสื่อสาร

            แน่นอนว่าภาษาหลักที่ใช้ในประเทศจีน ต้องเป็นภาษาจีนอย่างแน่นอน การที่เรามีความพร้อมในเรื่องของภาษา ไม่ว่าจะเป็นพื้นฐานของภาษาจีน การสื่อสารได้ในระดับการใช้ชีวิตประจำวัน การมีคะแนนทดสอบระดับภาษาจีน (HSK) และ สำหรับระดับปริญญาตรีเกณฑ์ขั้นต่ำที่ระดับ HSK4 ก็จะทำให้การเรียนรู้ต่อยอดไปได้ไวมากยิ่งขึ้น และไม่ทำให้รู้สึกกดดันมากจนเกินไป

รับยื่อขอวีซ่าจีน ซีว่าเรียนต่อจีน

เตรียมค้นคว้าข้อมูลมหาวิทยาลัย

         การค้นคว้ามหาวิทยาลัยก่อนตัดสินใจเรียนที่จีนเป็นสิ่งสำคัญเพราะจะช่วยให้มีข้อมูลในการตัดสินใจมากขึ้นในการเลือกมหาวิทยาลัยไม่ว่าจะเป็นด้านชื่อเสียง โปรแกรมการศึกษา คณะ และสิ่งอำนวยความสะดวกในมหาวิทยาลัย นอกจากนี้ การค้นคว้าข้อมูลในมหาวิทยาลัยสามารถช่วยให้เข้าใจข้อกำหนดที่จะรับเข้าเรียน ค่าเล่าเรียน ทุนการศึกษาที่มีอยู่ โดยประเทศจีนมีมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงระดับต้นๆของโลก ได้แก่ Peking University (อันดับที่ 12 ของโลก) และ Tsinghua University (อันดับที่ 14 ของโลก) เป็นต้น

ทำวีซ่าเดินทางไปจีน ให้คำแนะนำทำวีซ่าจีน

เตรียมค่าเล่าเรียนในประเทศจีน

         ค่าเล่าเรียนจะขึ้นอยู่กับแต่ละมหาวิทยาลัย หากเป็นมหาวิทยาลัยรัฐฯ ค่าเล่าเรียนเฉลี่ยอยู่ที่ 88,000 – 350,000 บาท/ปี หากเป็นมหาวิทยาลัยเอกชน ก็จะมีค่าเล่าเรียนสูงกว่ามหาวิทยาลัยรัฐบาล

เตรียมตัวก่อนเดินทางไปเรียนจีน

เตรียมหาที่พัก

         การหาที่พักหรือสำรวจตัวเลือกที่พักต่างๆในประเทศจีน โดยส่วนมากจะมีหอพักนักศึกษา เช่าคอนโด และอยู่กับโฮสต์ ที่พักสำหรับนักศึกษาเป็นสิ่งสำคัญ เพราะจะส่งผลต่อกับความเป็นอยู่ตลอดจนกว่าจะสำเร็จการศึกษา ควรคำนึงถึงเรื่องความปลอดภัย และความสะดวกของการเดินทางไปมหาวิทยาลัย และมีค่าใช้จ่ายที่ไม่สูงมากนักสำหรับนักเรียน นักศึกษา

Ezra Visa รับยื่นขอวีซ่าจีน ทุกประเภท

เตรียมจัดสรรเงินค่าใช้จ่ายต่างๆ

         จัดสรรหรือบริหารค่าใช้จ่าย ไม่ว่าจะเป็นค่าที่พักในประเทศจีน ค่าเล่าเรียน ค่าครองชีพ ค่าเดินทางและค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดอื่นๆ จะทำให้การใช้จ่ายไม่ติดปัญหาในระหว่างอยู่ประเทศจีนและสามารถควบคุมค่าใช้จ่ายได้อย่างที่วางแผนไว้พอดี โดยค่าครองชีพในประเทศจีน อยู่ที่ประมาณ 24,000 – 45,000 บาท/เดือน (ขึ้นอยู่กับเมืองที่ไปศึกษา)

เตรียมเรียนรู้ทางวัฒนธรรม

         ศึกษาเกี่ยวกับวัฒนธรรม และประเพณีของจีน เรียนรู้เกี่ยวกับมารยาททางสังคม ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องการทานอาหาร และหลักปฏิบัติอื่นๆ เพื่อช่วยให้ปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมใหม่ได้ง่ายขึ้น เช่น การพูดคุยเสียงดัง สื่อถึงความจริงใจต่อกัน

เตรียมสิ่งของเครื่องใช้จำเป็น

         จัดเตรียมและตรวจสอบสิ่งของจำเป็นที่จะนำไป รวมถึงเสื้อผ้าที่เหมาะสมสำหรับฤดูกาลต่างๆ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ อะแดปเตอร์ และยาที่จำเป็น แนะนำว่าเตรียมไปเฉพาะสิ่งของที่จำเป็น จะได้เดินทางสะดวก ไม่ต้องถือของที่หนักมากเกินไป

ยื่นขอวีซ่าจีน การศึกษาเล่าเรียน และงานวิจัย

เตรียมเอกสารสำคัญ

         การเตรียมเอกสารเป็นสิ่งสำคัญมากที่สุดซึ่งจะต้องทำไว้ล่วงหน้า คือการ ทำวีซ่าจีน เพราะเป็นเอกสารขออนุญาตเข้าประเทศ ที่เจ้าหน้าที่ได้ออกให้แก่คนต่างชาติที่ได้เดินทางเข้าออกประเทศจีน โดยต้องมีวีซ่านักเรียน ที่ออกโดยสถานทูตจีนจากการยื่นขอวีซ่าจีนล่วงหน้าก่อนเดินทางตามกฎระเบียบ

         นอกจากนี้วีซ่าจีนยังมีหลายประเภท ไม่ว่าจะเป็นวีซ่าท่องเที่ยว วีซ่าเยี่ยมญาติ วีซ่าติดตาม วีซ่าธุรกิจ และวีซ่าอื่นๆ วีซ่าที่ต้องใช้สำหรับนักเรียนที่ไปเรียนต่อประเทศจีนโดยเฉพาะ คือ  วีซ่านักเรียน (X1, X2) ที่จะต้องยื่นขอวีซ่าจีนก่อนเข้าประเทศ

รับทำวีซ่าจีน แนะนำเอกสารขอวีซ่าจีน

วีซ่านักเรียน

       วีซ่านักเรียน คือ ชนิดวีซ่าที่มีวัตถุประสงค์ ต้องการเข้าประเทศจีนเพื่อการทำวิจัย และศึกษาต่อในประเทศจีน การขอวีซ่าเรียนในประเทศจีน มี 2 ชนิด ขึ้นอยู่กับระยะเวลาในการอาศัยอยู่ในประเทศ เป็นหลักสูตรระยะยาว และระยะสั้น

วีซ่านักเรียน ประเภท X1 ศึกษาต่อในประเทศจีน ระยะเวลามากกว่า 180 วัน

วีซ่านักเรียน ประเภท X2 ศึกษาต่อในประเทศจีน ระยะเวลาไม่เกิน 180 วัน

ต้องมีเอกสารสำคัญในการทำวีซ่าเรียนจีน คือ แบบฟอร์มใบสมัครวีซ่าสำหรับนักเรียนต่างชาติที่มาศึกษาที่ประเทศจีน (JW201/202) และใบตอบรับเข้าศึกษา (Admission Notice) 

        หากน้องๆมีความกังวลในเรื่องการเตรียมเอกสาร ขอวีซ่าจีน สำหรับวีซ่าศึกษาต่อประเทศจีน ต้องการเอเจนซี่ดูแล พี่ Ezra Visa ยินดีให้คำแนะนำ ตั้งแต่การจัดเตรียมเอกสาร ลักษณะรูปถ่ายการขอวีซ่าจีนที่ถูกต้อง พร้อมมีบริการจัดส่งวีซ่าคืนให้ถึงที่ ไม่ต้องลาหรือขาดเรียน ทำให้เรียนไม่ทันเพื่อนๆ 

เตรียมตัวเรียนที่ประเทศจีน

EZRA VISA พร้อมดำเนินการให้ในทันที เพียงจัดเตรียมเอกสารดังนี้

1. พาสปอร์ต ที่มีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน และมีหน้าว่างอย่างน้อย 2 หน้า

2. รูปถ่าย 2 ใบ ขนาด 33×48 มม. (ถ่ายมาไม่เกิน 6 เดือน)

3. ข้อมูลส่วนตัวของผู้ขอวีซ่า

4. ใบสมัครขอวีซ่าสำหรับเรียนต่อจีน” ตัวจริงพร้อมสำเนาโดยใช้แบบฟอร์ม JW201 หรือ JW202

5. เอกสารตอบรับเข้าศึกษาตัวจริงพร้อมสำเนาที่ออกโดยมหาวิทยาลัยในจีน

ปรึกษาการทำวีซ่าจีน กับเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญ

          จะเดินทางไปสนามบินพร้อมเพื่อนๆถึง 10 คน หรือญาติๆครอบครัวอยากไปส่งที่สนามบิน  จะไม่เป็นเรื่องยากอีกต่อไป เมื่อใช้ บริการรถรับส่งสนามบิน กับ Ezra Car ไม่ต้องเรียกรถหลายคัน ทีมงานมีความชำนาญเส้นทางเป็นอย่างดี มั่นใจได้ถึงสถานที่อย่างปลอดภัย และอุ่นใจไปกับเรา

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.