ORDER-PAYMENT-DELIVERY

วิธีการสั่งจองคิวรถ

 

1. ลูกค้าแจ้งรายละเอียดการเดินทางเบื้องต้น เพื่อตรวจสอบคิวรถ

 • วันที่
 • เวลาในการเดินทาง
 • สถานที่รับ-ส่ง
 • จำนวนผู้โดยสาร
 • จำนวนกระเป๋าเดินทาง

 

2. แจ้งหน้าที่แจ้งรายละเอียดการชำระเงินเพื่อยืนยันการจองคิว

 • เมื่อชำระเงินแล้ว ลูกค้าสามารถส่งเอกสารการยืนยันการชำระเงินให้กับเจ้าหน้าที่
 • เจ้าหน้าที่จะทำการตรวจสอบ และแจ้งรายละเอียดการเดินทางของลูกค้า
 • เพื่อให้ลูกค้าตรวจสอบอีกครั้ง

 

 

3. พนักงานขับรถ เข้ารับลูกค้าตามนัดหมาย

 • พนักงานขับรถทำการโทรแจ้งลูกค้า ก่อนถึงที่หมาย ประมาณ 10-15 นาที
 • หากรอรับที่สนามบิน เมื่อลูกค้าได้รับสัมภาระครบถ้วน พร้อมออกเดินทาง สามารถโทรแจ้งพนักงานได้ทันที

 

 

วิธีการชำระเงิน

 

 • โอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร

 

ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาถนนสุขสวัสดิ์

ชื่อบัญชี : บริษัท เอซร่า กรุ๊ป จำกัด

เลขที่บัญชี : 0-8626-4658-9

 

** กรุณาตรวจสอบชื่อบัญชี ก่อนทำการยืนยันชำระเงิน **

วิธีการจัดส่งเอกสาร

 

1. รับ-ส่ง เอกสารด้วยตนเอง

2. ไปรษณีย์ไทย

3. Kerry

4. แมสเซนเจอร์