ฟรีวีซ่าถาวร ไทย-จีน เริ่ม 1 มี.ค. 2567

ปลอดวีซ่าถาวรไทย-จีน เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2024  เป็นต้นไป การยกเว้นวีซ่าคนไทยและชาวจีนสามารถเดินทางเข้าประเทศจีนโดยไม่ต้องขอวีซ่า อยู่ในประเทศอีกฝ่ายหนึ่งได้เป็นเวลาไม่เกิน 30 วัน ซึ่งมีขึ้นเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศคาดว่าจะส่งผลให้นักท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้นเศรษฐกิจหมุนเวียนดีขึ้นทั้งสองประเทศ โดยเปิดให้เฉพาะวัตถุประสงค์เพื่อไปท่องเที่ยวเท่านั้น จะมีเงื่อนไขดังนี้

เงื่อนไขฟรีวีซ่าไทย-จีน

–  มีผลบังคับใช้ในวันที่ 1 มีนาคม 2567 เป็นต้นไป

–  วีซ่าท่องเที่ยวอนุญาตให้บุคคลสามารถเดินทางไปต่างประเทศเพื่อวัตถุประสงค์ในการท่องเที่ยวได้เพียงอย่างเดียว

–  สำหรับประเทศไทยมีสิทธิ์เดินทางโดยไม่ต้องขอวีซ่าไปยังประเทศจีนนานถึง 30 วัน

–  บุคคลที่ถือหนังสือเดินทางธรรมดาและหนังสือกึ่งราชการ ระยะเวลาการเข้าพัก แต่ละครั้งไม่เกิน 30 วัน

–  ระยะเวลาภายในช่วงเวลา 180 วัน ไม่ควรเกิน 90 วัน

การปลดวีซ่าไทย-จีน

ทั้งนี้การปลดวีซ่าไทย-จีน ฟรี!! เป็นเพียงประเภทวีซ่าท่องเที่ยวเท่านั้น ซึ่งการขอวีซ่าจีนหรือยื่นวีซ่าจีนมีหลากหลายประเภทที่ยังคงต้องยื่นขอวีซ่าจีนอยู่เหมือนเดิม ไม่ว่าจะเป็น วีซ่าธุรกิจ วีซ่าเรียน วีซ่าดูงาน วีซ่าเยี่ยมญาติ และวีซ่าติดตาม เป็นต้น  ในการยื่นขอวีซ่าจีนควรเลือกให้ตรงวัตถุประสงค์ในการที่จะเดินทางเข้าประเทศจีน เพราะเป็นเอกสารที่ต้องแสดงให้กับเจ้าหน้าที่หรือเรียกกันว่า ตม. ก่อนเข้าประเทศจีน โดยจะต้องเตรียมเอกสารและรูปภาพที่ถูกต้องตามกฎสถานทูต หากใครที่ไม่มีเวลาในการไปยื่นขอวีซ่าจีน และไม่อยากเสียเวลาเมื่อเจอปัญหาในการเตรียมเอกสารขอวีซ่าจีน EZRA VISA บริการ รับทำวีซ่าจีน ยินดีให้บริการให้กับคุณทุกขั้นตอน ไม่ว่าจะเป็นการตรวจสอบเอกสาร ยื่นเอกสาร ไปจนถึงรับเล่มและส่งคืนให้กับลูกค้า  สะดวกขึ้นทันทีแน่นอน

เอกสาร เอซร่า วีซ่า

เพียงนำเอกสารดังนี้ให้กับ เอซร่า วีซ่า ดังนี้

            1.พาสปอร์ต ที่มีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน และมีหน้าว่างอย่างน้อย 2 หน้า

            2.รูปถ่าย 2 ใบ ขนาด 33×48 มม. (ถ่ายมาไม่เกิน 6 เดือน)
*พื้นหลังขาว,ใส่เสื้อสีเข้ม,เปิดหน้าผาก,เห็นหูชัดเจน

            3. ข้อมูลส่วนตัวของผู้ขอวีซ่า

            4. เอกสารจองตั๋วเครื่องบินและที่พัก

*ระยะเวลาการดำเนินการทำ VISA จีน ล่วงหน้าเพียง 2-4 สัปดาห์ เท่านั้น พร้อมบริการเพิ่มความสะดวกมากขึ้นในการเดินทางไปสนามบิน เอซร่า คาร์ (EZRA CAR) ผู้ช่วยในการเดินทาง รับ-ส่ง ลูกค้าถึงสนามบิน ตรงเวลา ปลอดภัย บริการประทับใจ ทำให้การเดินทางของลูกค้าถึงสนามบินโดยไร้ความกังวลและประหยัดเงินในการเสียเงินที่จอดรถในสนามบินไปได้อีกด้วย

ปรึกษาเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญ

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.