แจ้งวันหยุดสถานทูตจีน

วันหยุดสถานทูตจีน ประจำเดือน ธันวาคม 2566

ประกาศ.. แจ้งวัหยุดสถานทูจีน ประจำเดือนธันวาคม 2566  ดังนี้

  • 5 ธันวาคม 66
  • 11 ธันวาคม 66
  • 29 – 31 ธันวาคม 66
  • 1 มกราคม 67

โปรดหลีกเลี่ยงการยื่นขอวีซ่าจีนในวันดังกล่าวและวางแผนการยื่นขอวีซ่าจีน เพื่อความสะดวกนะคะ

หากไม่สะดวกเดินทางไปเอง ต้องการผู้ช่วยยื่นขอวีซ่าจีน 👇

ติดต่อ: คุณต้น 098-142-6146

ปรึกษาเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญ

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.