ยื่นวีซ่าจีนไม่ต้องจองคิว Online

สำหรับนักท่องเที่ยวที่ต้องการเดินทางไปประเทศจีน พิเศษ!! เนื่องจากทางสถานทูตประกาศ ยกเลิกการจองคิวออนไลน์ล่วงหน้าก่อนเดินทางไปยื่นเอกสาร โดยสามารถเดินทางไปยื่นเอกสารใบคำร้องได้ด้วยตนเอง

สถานเอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทยประกาศยกเลิกการจองคิวขอวีซ่าจีนออนไลน์ล่วงหน้า

สถานทูตจีนแจ้งยกเลิกการจองคิวยื่นขอวีซ่าจีนออนไลน์ล่วงหน้าก่อนเดินทางไปยื่นคำร้องทุกครั้ง หรือสามารถ walk in ในการยื่นเอกสารได้ ทั้งนี้ได้ทำให้เกิดความสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น โดยสามารถนำเอกสารไปยื่นขอเอกสารได้ที่ศูนย์ฯวีซ่าจีน (ตามวันและเวลาทำการ) 

ในช่วงแรกนี้ อาจจะมีผู้มาใช้บริการฯเป็นจำนวนมาก ทำให้ใช้เวลาในการรอดำเนินการหรือต่อคิวเป็นเวลานาน 

หากลูกค้าท่านใดไม่สะดวกเดินทางไปใช้บริการด้วยตนเอง เนื่องจากต้องรอคิวนาน ไม่สามารถคาดการณ์เวลาดำเนินการเสร็จสิ้นได้ สามารถติดต่อขอรับบริการช่วยยื่นวีซ่าจีนได้กับทาง Ezra Visa 

ติดต่อ: คุณต้น 098-142-6146

ปรึกษาเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญ

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.